Ai là “đối thủ” của bạn trong tình yêu?

Muốn biết ai trong số cô bạn thân, mẹ ruột hay tình cũ của anh có thể ảnh hưởng đến tình yêu của bạn, hãy làm bài trắc nghiệm sau:

20150319_tracnghiemtamly_doithu

Ai là “đối thủ” của bạn trong tình yêu? Theo Tiếp Thị Gia Đình